Úrazová

Viděl jsem stát nomáda,
na krku měl ováda,
krk měl vyschlý jako troud,
řekl si: "Chtělo by to stout".

Když si tam dal osmé pivo,
hlavu rozbilo mu zdivo.

Jak řekl mistr Honza Kočka,
nebyla to žádná močka.

Vzpomene-li město Děčín,
bolestí on dosud ječí.

Autor
Věra Kailová